trankhoi.com
khoitran.com
và trandinhkhoi.com


Tất cả đều bị mua hết!!!

Vâng, là sự thật đó, tôi còn chả biết tại sao có ông nào đi mua tên miền trandinhkhoi.com làm shop bán pet!!! Và thật tuyệt vời viết tắt của Trần Khôi là TK nên tôi quyết định biến nó thành tên miền nhận diện của mình.


"Chờ ngày mua tên miền đẹp cũng dễ ấy mà"

Trần Khôi - 60 tuổi vẫn chờ